Polish Proverbs: June and July - czerwiec i lipiec

Welcome back! :)
I swear, I will be good now… 
Let’s start with a combo: Polish proverbs for June and July.

June - czerwiec:
  • Czerwiec stały, grudzień doskonały. - Constant June, perfect December.
  • Od czerwca dużo zależy, czy żniwa będą jak należy. - A lot depends from June - whether the harvest will be as should.
  • Czerwiec gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. - When June thunders where the auroras decline, fish born generously.
  • W czerwcu się pokaże, co nam Bóg da w darze. - It will show in June, what will God give us as a gift.
July - lipiec:
  • Lipcowe upały, wrzesień doskonały. - Heat wave in July, perfect September.
  • W lipcu upały, styczeń mroźny cały. - Heat waves in July, whole January (will be) wintry.
  • Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem. - When July (is) with a rain, winter will be with the wind.
  • Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze. - When July gives rain, the summer will be still long.
  • Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi, gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje. - When a spider walks in July, he brings rain with him, when he destroys his net, he feels thunderstorm.
The proverbs are really true! :)

The translation is not perfect - it’s as close, as I could get.

Enjoy!

Ada 

No comments:

Post a Comment