Kashubian - język kaszubski - kaszëbsczi jãzëk

Dobri wieczór! Cëż tam czëc? Gôdajã pò kaszëbskù!* ;-)

Kashubian is a Slavic language, now considered the closest relative of Polish. It is spoken by almost 50 thousand people in region of Kashubia. There is great variety of Kashubian dialects, they can be not understandable one to another. 

The Kashubian alphabet is slightly different than the Polish one (additional characters are bold):

Aa Ąą Ãã Bb Cc Dd Ee Éé Ëë Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Òò Óó Ôô Pp Rr Ss Tt Uu Ùù Ww Yy Zz Żż

Same as in Polish, there is chcz, dz, dż, rz and sz, corresponding with similar sounds.


I am by no means specialist of Kashubian, but to give you a feel of that language let’s compare names of colors in Polish and Kashubian:

 • biôłi - biały - white
 • czerwiony - czerwony - red
 • czôrny - czarny - black
 • lilewi  - liliowy, fioletowy - lilac, violet
 • różewi - różowy - pink
 • strzébny,  strzébrzny - srebrny - silver
 • szari - szaryzelonyzielony - green
 • złoti - złoty - golden
 • żôłti - ‘żółty - yellow

 • Well, that wasn’t too bad, but here comes the tricky ones:

 • mòdri  -  niebieski, błękitny - blue (NB there is a word “Modry” in Polish, it’s just not used to often)
 • bruny - brązowy - brown
 • apfelzynowi - pomarańczowy - orange
Bilingual signs from Sulęczyno

To prove you that Kashubian isn’t just Polish with even more funny dots and dashes, simply have a look at names months:
 • styczeń - stëcznik - January
 • luty - gromicznik - February
 • marzec - strumiannik - March
 • kwiecień - łżëkwiôt - April
 • maj - môj - May
 • czerwiec - czerwińc - June
 • lipiec - lëpińc - July
 • sierpień - zélnik - August
 • wrzesień - séwnik - September
 • październik - rujan - October
 • listopad - smùtan (lëstopadnik) - November
 • grudzień - gòdnik - December
Finally, let’s listen to a nice song “Na Kaszëbach” by Weronika Korthals. 


USEFUL LINKS:

*Dobry wieczór! Co słychać? Mówię po kaszubsku! (Good evening! How is it going? I speak Kashubian!)

No comments:

Post a Comment