EURO 2012: HERE WE GO!

Hey, hey EURO starts today! To honour the fact I decided to translate my favorite Polish EURO2012 song. I tried my best, however I had problems with some phrases. Anyway, I hope you can all understand it! :D

Interesting thing is that “ino ros” means “only once” in Podhale dialect. In standard Polish we say “tylko raz” for “ino ros”.Stadion oszalał, Stadium went crazy
Meksykańska fala, Mexican wave
Czyste szaleństwo, Pure madness
Od morza do Podhala (2x) From the Sea to the Podhale.

Stadion oszalał  Stadium went crazy
Pada strzał *there’s a goal
Cały nasz kraj wpada w szał Whole our country goes mad
Futbolowy karnawał Football carnival
Bo dla nas to coś więcej niż gra 'cos for us it's something more than a game
Tym ulice żyją dziś Today streets live with this
A dziewczyny chcą tego tak jak my And girls want it as much as we do
Na trybunach pisk Squeal on the tribunes
Każda z nich mogłaby zostać miss Each of them could be a beauty queen
Mają w sobie aż tyle wdzięku They have so much charm
Szesnaście nacji starego kontynentu Sixteen nations of the old continent

Polsko-ukraiński czerwiec Polish-Ukrainian June
Flagi, a wśród nich biel i czerwień Flags, and among them white and red
Przy kobietach, winie, śpiewie With women, wine and singing
Nic nie wiem, nic o wojnach, nic o gniewie I don’t know anything about war, nothing about anger
Dziś Europa ma jeden głos Today Europe has one voice
Takie coś zdarza się ino ros Something like that happens only once
zdarza się ino ros! happens only once

Stadion oszalał, Stadium went crazy
Meksykańska fala, Mexican wave
Czyste szaleństwo, Pure madness
Od morza do Podhala (2x) From the Sea to the Podhale.

Ta historia pamięta nas, This story remember us
Lata 74 i 82 Year ‘74 and ‘82
A dzisiaj zróbmy co się da And today let’s do what we can
Od morza do Podhala fala braw From the Sea to the Podhale wave of colors
Tylko biel i czerwień Only white and red
Jesteśmy z wami gramy u siebie We are with you, *we play at our place
Obojętnie co się stanie najważniejsze zaangażowanie No matter what happens, engagement is the most important
Bądźmy dobrym gospodarzem Let’s be a good host
Ale naszych punktów nie rozdajmy w darze But let’s not give our points as a gift
Teraz cała Polska będzie zawsze z Wami do końca Now the whole Poland will be with You always until the end 
Będzie zawsze z Wami do końca will be with You always until the end

Stadion oszalał, Stadium went crazy
Meksykańska fala, Mexican wave
Czyste szaleństwo, Pure madness
Od morza do Podhala From the Sea to the Podhale.

Od morza do Podhala
Od morza ……….. do Podhala
Od morza …………. do Podhala

Stadion oszalał,
meksykańska fala
Czyste szaleństwo,
Od morza do Podhala (x2)

Od morza do Podhala

No comments:

Post a Comment