Polish Proverbs: May - Maj

Majowe błoto to szczere złoto.May’s mud is a pure gold. 
Deszcz w maju sprzyja urodzaju. Rain in May makes for harvest. 
Chłodny maj - dobry urodzaj.
Cool May - good harvest. 
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Thunder in May doesn’t do any harm, orchard yields a good crop. 
Częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają.
Frequent rain in may gives bread and hay. 
Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
If it rains in May everything grows as in a grove. 
Kiedy maj zimny, a w czerwcu deszcz pada, gospodarz pełne stodoły posiada.
When may is cold and it rains in June, landlord owns a full stable. 
Jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze.
If in May it rains outdoors, then in autumn bread in the chamber. 
Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.
Who is born in May is successful. 
Ślub majowy - grób gotowy.
Wedding in May - grave is ready.

No comments:

Post a Comment