Polish Proverbs: April - Kwiecień

Kwiecień – plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
April - “plaiter”*, ‘cause he plaits, a little bit of winter, a little bit of summer.
* I made up that word - “the one who plaits” :)
Kiedy w kwietniu słonko grzeje, wtedy chłop nie zubożeje.
When in April sun shines, then a peasant won’t grow poor.
Kwiecień ciepły, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
Warm April, wet May, will be rye high as a grove.
Kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi.
April that deals with rain, brings a lot of fruits.
Kwiecień gdy deszczem plecie, maj ustroi w kwiecie. 
April that plaits with rain, will adorn May with flowers.
Śnieg kwietniowytrawie i koniowi zdrowy.
April’s snow - healthy for grass and horse.
Choć i w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Though in April sun shines, sometimes snow blows into fields.
As I proof it sometimes snows - I took those photos exactly 3 years ago in April in Warsaw!


No comments:

Post a Comment